окултизъм

Добре е zпребиваващи вътрешно на краката на Земята и осъзнавайки, че има хора, които търсят духовен път през тъмната страна на монетата. Това не е причината да ги последваме или да им дадем преувеличено внимание. Но това е причина да осъзнаем, че дори това има място в нашите сърца - дори тъмно. И няма значение колко се справяме. Независимо дали го приемаме с любов и уважение, или с чувство на неприязън и омраза.