Библията: Истинска история

Библейски истории, като тези, представени за нас днес, в много случаи просто отражение на реалната история. Въпреки, че Библията говори за книгата като книга - една книга, чието съдържание е непроменена от неговото раждане, по-внимателно разглеждане потвърждава факта, че съдържанието му е в потока на времето многократно променени и подобрени, за да отговарят на политическите нужди на своето време.

Ако е възможно да се намери по-ранно издание или, дори по-добре, писанията, предхождащи самото създаване на Библията, тя винаги е място за изгаряне на религиозните структури. Винаги се притесняваме дали нашата идея ще съвпадне с тази на нашите предци.

С политическо съкращение в 382 AC в Съвета в Рим бе решено кои текстове са приемливи и кои трябва да бъдат изгорени. Тези, които не са стигнали до окончателното фалшифициране на историята, често са дълбоко духовни и духовно трансформативни. Днешният възглед има много общо с източното учение. Колективно те понякога се наричат гностик.