Изгубената памет на човечеството

Човешкото общество страда от загубата на памет на древната си история. Като ръководим съдбата, ние сме откъснати от нашите корени и ни представи измислена версия на нашето минало.

Тези, които не знаят миналото си, затрудняват създаването на настоящия момент и бъдещето си. Той няма силна връзка с предците си. Няма начин да се научиш.

Трябваше да се научим да погледнем в миналото или накрая да научим как по-добре да разберем нашите древни предци, които ни оставят различни послания с течение на времето.

От нас зависи как се справяме с тази информация. Колко ще бъдем готови да признаем, че не сме толкова уникални и съвършени, колкото тези, които са били тук пред нас ...