Фалшива флаг атака

Работа под фалшив флаг или фалшив флаг (на английски език фалшива флаг операция или фалшив флаг), в крайна сметка операции с чужд флаг е тайна операция, водена от правителство, корпорация или друга организация, предназначена да изглежда, че се прави от някой друг. Името се получава от военна концепция плаващ фалшив цвят, т.е. операцията, извършена в други (национални) цветове, освен тези с национално знаме. От друга страна, операциите под фалшив флаг не се ограничават до военна конфронтация и могат да се извършват по граждански и мирни времена, например при разузнавателни операции. [Източник: Уики]