гиганти

В легендите на много народи, в историческите документи, както и в археологическите открития, откриваме признаци за съществуването на хуманоидни същества, които ни превъзхождаха в миналото от техния размер и сила.

Християнството, повлияно от света, е най-известната фигура на Голиат. Но има индикации, че има още по-големи същества.

Институтът "Смитсън" се погрижи за края на 19. масово унищожаване на скелетните останки на неизвестна цивилизация повече от 3 метровете на високи същества, обитавали древния минало протор на Северна Америка.

Сякаш някой не искаше да знаем истината ...