Инцидент в гората на Рендълшам

В случай на спазване близка среща с извънземна технология, която се появява през декември 1980 е най-добре документирани събития от британските архиви реални Закон X.