Какво представлява ISSN?

Чешки национален център ISSN е един от националните центрове 89, които съставят ISSN мрежа. ISSN (International Standard Serial Number) е осемцифрен цифров код, уникално идентифициращ имената на периодични издания и други т. Нар. Продължаващи източници, публикувани навсякъде по света. Записите в ISSN се съхраняват в референтна база данни - Международния регистър ISSN.

За какво е ISSN?

  • Можете да използвате ISSN в цитати от професионални списания.
  • ISSN се използва като идентификационен код за необходимостта от компютърна обработка, търсене и предаване на данни.
  • ISSNs използват библиотеки за идентифициране и поръчване на списания, за междубиблиотечни услуги и каталози на Съюза.
  • ISSN е основен елемент за ефективно електронно доставяне на документи.
  • ISSN може да се генерира баркод GTIN 13 за разпространението на периодични издания.

Какво е определено за ISSN Suenee Universe

На чешките национални ISSN е даден номер на тези уебсайтове ISSN 2570-4834.