Безплатна енергия

Свободна енергия, нулева енергия, алтернативни енергийни източници, възобновяеми енергийни източници. Статиите, фокусирани върху алтернативата, гледат на натрупването на енергия по отношение на въздействието върху околната среда.