Лично свидетелство

Свидетелствата на преки свидетели на извънредни събития или доверени хора от редиците на астронавтите, космонавти, учени, военни, държавна администрация. Автентични документи от правителствени архиви.